2019-10-02 13:49Nyheter

Wallfasts energieffektiva lösningar imponerade

Wallfast Carl Talling berättar om energieffektiva lösningar på Fastighetsbranschens Energidag 1 oktober 2019.Wallfasts fyra vindkraftverk bidrar till att företaget nu är självförsörjande av grön el.

Inför ett hundratal experter inom fastighet och energi, berättade Wallfasts marknadschef Carl Talling om den ambitiösa energieffektivisering man gjort i fastigheterna under åren. Besökarna var nyfikna och ställde många frågor och var märkbart imponerade.

 

Carl Talling var inbjuden att tala på Fastighetsbranschens energidag i Stockholm den 1 oktober under segmentet Energismart företagande. Här fick han chans att berätta från ett fastighetsägarperspektiv om hur de olika lösningar som finns på marknaden, faktiskt används ute i husen.

­- Det här är ett bra sammanhang att delta i. De var helt klart imponerade av våra satsningar och det är jättebra för oss att lära av andra, sa Carl.

Wallfasts goda exempel är bland annat Digitaliserade Undercentraler, DUC, som finns i samtliga Wallfasts fastigheter och gör att förvaltarna kan läsa av och styra tillståndet i bland annat värme-, ventilation- och vattensystem i en särskild fastighet, men på distans. Detta har underlättat enormt och dessutom gjort det möjligt att energioptimera fastigheterna.

Ett annat stort jobb som bidragit till optimeringen är Wallfasts egna energiindex. Man har mätt alla fastigheters fasadytor, fönster, vindar – ja allt som kan påverka energiförbrukningen i en fastighet. Sedan ser man hur mycket energi en fastighet optimalt borde dra, och när man jämför det med vad fastigheten faktiskt drar, kan de med stort behov lokaliseras och åtgärdas först.

Wallfasts egna energiproduktion av vind- och solkraft, och att man är självförsörjande av grön el för verksamheten och hyresgästerna, drog ner många imponerade kommentarer. Det är unikt med en så stor egen produktion av ett fastighetsbolag.

Elbilsladdningen i garaget på huvudkontoret fick också många att bli intresserade och ställa frågor.

Andra aktörer på konferensen var: EnergiEffektiviseringsFöretagen, Svensk Ventilation, Fastighetsägarna, Ellevio, WSP mfl.Om Wallfast

Wallfast-koncernen äger och förvaltar närmare 4 000 lägenheter i Stockholmsområdet. Fastigheterna sköts av Wallfast AB och Hässelby Hem AB. Wallfast bedriver ett aktivt miljöarbete för att kontinuerligt minska verksamhetens miljöbelastning och är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2002.

Kontaktpersoner

Helena Gyllenskepp
Kommunikationsansvarig
Helena Gyllenskepp
Carl Talling
Marknadschef
Carl Talling