2019-05-02 13:05Nyheter

Wallfast installerar fiber i hela beståndet

Den smarta staden är en uppkopplad stad där man nyttjar digitaliseringen på bästa sätt.Den smarta staden är en uppkopplad stad där man nyttjar digitaliseringen på bästa sätt.

Med utbyggt fibernät i hela sitt bestånd tar Wallfast steget fullt ut till den smarta staden. Med den smarta staden menar man uppkopplad stad och att man där nyttjar digitaliseringen på bästa sätt.


Ett begrepp som digitalisering kan lätt bli något som alla ”springer på” och bara ska införa, utan att kanske fundera på varför. Wallfast har en tydlig digitaliseringsstrategi där man strävar efter att ge verklig nytta och konkret och positiv förändring i vardagen, både för verksamhet och hyresgäster.

I en SMART STAD är hus, gator, transporter uppkopplade och sammankopplade genom fibernät, sensorer och antenner.

En SMART FASTIGHET har alla elektroniska apparater uppkopplade mot nätet, sk Internet of Things (IoT). Då kan hyresgästerna ”prata” med sina kylskåp eller ytterdörrar, fast de inte är hemma. Belysning och styrsystem är uppkopplade för att kunna skötas på distans av teknikerna. Digitala skärmar i entréerna möjliggör smart information.

SMART FÖRVALTNING sköts via digitala hjälpmedel som läser av systemen i fastigheterna och styrs av fastighetsförvaltarna på distans. Förvaltarna får information i sina mobiler via appar om underhåll och energiförbrukning i huset.

Genom SMART SERVICE kan hyresvärden erbjuda tilläggstjänster som går i digitaliseringens tecken. Wallfast har hittills erbjudit smarta lås, informations-appar, laddning av elbilar mm till sina hyresgäster.

Carl Talling är marknadschef och ansvarig för digitala lösningar på Wallfast.

Carl Talling är marknadschef och ansvarig för digitala lösningar på Wallfast.

Carl Talling är ansvarig för digitala satsningar hos Wallfast:
- Det är mitt jobb att se till att vi gör våra funktioner och arbetssätt digitala men framför allt handlar det om att lägga stort fokus på digitalisering i våra nybyggnadsprojekt. Vi måste i möjligaste mån se till att vi utvecklar flexibla och föränderliga hus som är digitaliseringsmässigt framtidssäkrade. Tjänster och produkter kommer hela tiden att förändras och förbättras. Teknik i fastigheten ska enkelt gå att byta ut eller uppgradera när den blir omodern.

App som förenklar för hyresgästerna
Wallfast har en hyresgäst-app för att förenkla för hyresgästerna. Där kan de enkelt nå de tjänster som behövs för sitt boende: personlig sida med kontrakt och hyresavier för att kunna sköta betalningen digitalt, felanmälan per fastighet, tvättstugebokning. Utöver dessa tjänster finns all nödvändig information om boendet och blanketter för tex andrahandsuthyrning, nyheter med erbjudanden och givetvis kontaktinformation till Wallfasts medarbetare. Förvaltarna kan enkelt nå hyresgästerna i en särskild fastighet för att informera om tex vattenavstängning via push-notiser direkt till hyresgästernas mobiler.

Wallfasts app för hyresgäster

Wallfasts app för hyresgäster

- Appen ser vi som en naturlig tjänst som underlättar både för oss i förvaltningen och för hyresgästerna, säger Carl. De kan lätt nå den information de behöver och vi kan lätt nå dem. En win-win! Vi valde en enkel app-lösning som gick snabbt att utveckla. Vi ville testa den här kommunikationskanalen, och inte vänta på en lång besluts- och utvecklingsprocess. Och det visade sig vara lyckat, för vår enkla lösning var alldeles tillräcklig! Det har gett oss erfarenhet och vi har all möjlighet att vidareutveckla framöver om vi vill.

Värmesensorer på väggarna i alla lägenheter
För förvaltningen har det underlättat enormt att Wallfast installerat värmesensorer i alla lägenheter. Det är en liten dosa som läser av den faktiska värmen i en lägenhet och det fina är att förvaltarna kan läsa av dem på distans. Många hyresgäster hör av sig om att det endera är för varmt eller för kallt i en lägenhet. Inomhusmiljön är något av det viktigaste för hyresgästerna och för Wallfast att fokusera på när det gäller förvaltning. Och den upplevda kylan/värmen är naturligtvis korrekt för den specifika hyresgästen. Tack vare sensorerna kan förvaltaren först läsa av den faktiska temperaturen i lägenheten och se hur den utvecklat sig över tid. Felsökningen kan börja redan där. Har något förändrats? Har det varit stopp i något system? Att optimera temperaturen i lägenheterna innebär också att ingen energi slösas i onödan.

Fiber till alla
Med start 2019 installerar Wallfast öppet fiber i de resterande 1500 av sina 4000 lägenheter. Med ett öppet fibernät kan hyresgästerna själva välja leverantör av tv, bredband och telefoni och är inte hänvisade till något särskilt avtal.


- Det har varit viktigt för oss att inte låsa oss till någon särskild leverantör. I och med fullskalig utbyggnad av fiber i hela vårt bestånd kan vi på riktigt säga att vi närmar oss den smarta staden, avslutar Carl Talling.Om Wallfast

Wallfast-koncernen äger och förvaltar närmare 4 000 lägenheter i Stockholmsområdet. Fastigheterna sköts av Wallfast AB och Hässelby Hem AB. Wallfast bedriver ett aktivt miljöarbete för att kontinuerligt minska verksamhetens miljöbelastning och är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2002.

Kontaktpersoner

Carl Talling
Marknadschef
Carl Talling