2018-11-06 08:20Nyheter

Satsningen som ger hemlösa en andra chans

Wallfast stödjer Stadsmissionens arbete.Wallfast stödjer Stadsmissionens arbete.

Tack vare Stadsmissionens arbete mot hemlöshet kan de människor som befinner sig allra längst från bostadsmarknaden få en ny chans till ett boende. Wallfast är en av hyresvärdarna som ställer upp med lägenheter.

 

Bostad först är en boendemodell med syftet att kraftigt minska den akuta hemlösheten i Stockholm och motverka permanent hemlöshet. Målet är att de som behöver ett hem ska kunna ”bo kvar och bo bra”, klara att efterleva hyreslagen och i förlängningen ta över förstahandskontraktet.

– Det traditionella synsättet är att livet ska ha kommit på rätt köl innan man får en bostad. Vi menar tvärtom att det finns problem som nästan är omöjliga att komma till rätta med så länge man bor på gatan, säger Alexandra Wendt, samordnare på Stockholms Stadsmissions Bobyrå. En egen bostad blir en fast punkt som gör det möjligt att leva framåt, tänka på sig själv och tänka positivt. Utgångspunkten, att det är först med ett fast boende som du kan komma vidare i livet, bygger på den amerikanska modellen

”Housing First” eller Bostad Först. Jämfört med den tidigare trappstegsmodellen där bara 30 procent av de hemlösa lyckades bo kvar i lägenheten, är resultatet betydligt bättre. Hela 85 procent klarar att bo kvar i lägenheten efter programmets slut.

– Tack vare bostad och rehabiliteringsstöd går det att ta tag i svårigheter som fysisk och psykisk ohälsa och missbruk. Du kan bygga upp ditt personliga nätverk och få arbete eller sysselsättning.

 

Hela 85 procent klarar att bo kvar i lägenheten efter programmets slut.

Speciellt med Bostad Först är också att Stadsmissionen har vänt sig till privata fastighetsägare för hjälp.

– Det handlar om hjälp för de cirka 500 personerna som är mest utsatta i Stockholm. Men även samhället gör stora vinster om dessa människor får en lägenhet. Dels går det längre mellan återfallen, dels riskerar de inte svåra sjukdomar som till exempel lunginflammation som de annars utsätts för när de bor på gatan, säger Alexandra Wendt och tillägger:

Alexandra Wendt från Stadsmissionen.

– Genom att ställa upp med lägenheter till projektet gör fastighetsägare som Wallfast skillnad och bidrar till en mänskligare stad. Det ger människor en andra chans att få bygga ett nytt liv i en ny bostad. /Alexandra Wendt från Stadsmissionen.

 

Läs mer om Stadsmissionens arbete mot hemlöshet: www.stadsmissionen.se

 Om Wallfast

Wallfast-koncernen äger och förvaltar närmare 4 000 lägenheter i Stockholmsområdet. Fastigheterna sköts av Wallfast AB och Hässelby Hem AB. Wallfast bedriver ett aktivt miljöarbete för att kontinuerligt minska verksamhetens miljöbelastning och är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2002.

Kontaktpersoner

Helena Gyllenskepp
Kommunikationsansvarig
Helena Gyllenskepp
Carl Talling
Marknadschef
Carl Talling