2018-08-28 12:30Nyheter

Första bostadshuset att kläs med solceller

Wallfast fastighet Gärdet får solceller

Wallfast fortsätter sin ambition att utöka den egna produktionen av förnyelsebar energi och klär sitt första flerbostadshus med solceller. Sedan tidigare har man flera anläggningar på kontorshus. Den här anläggningen kommer att förse huset med grön el till hissar, allmänbelysning, tvättstuga mm och överskottet säljs.

Huset på Gärdet i Stockholm får 35 solcellspaneler på taket på en yta av 60 kvm. Anläggningen förväntas producera drygt 13 000 kWh per år, vilket räcker mer än väl att försörja husets allmänbelysning, el till hissar och tvättstugor, och ger även ett överskott som kan säljas och skickas in i elnätet och därmed bidra till utökad förnyelsebar energi i stort.

Wallfast fastighet Gärdet får solceller

 

Självförsörjande av grön el
Tack vare Wallfasts alla investeringar i fossilfri energiproduktion, såsom vindkraft, solel och biobränsle, är företaget självförsörjande av grön el. Den egna produktionen täcker inte bara elbehovet för fastighetsbolagets egen verksamhet, utan även samtliga 4 000 hyresgästers behov av förnyelsebar el.


Om Wallfast

Wallfast-koncernen äger och förvaltar närmare 4 000 lägenheter i Stockholmsområdet. Fastigheterna sköts av Wallfast AB och Hässelby Hem AB. Wallfast bedriver ett aktivt miljöarbete för att kontinuerligt minska verksamhetens miljöbelastning och är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2002.

Kontaktpersoner

Carl Talling
Marknadschef
Carl Talling