2018-10-19 11:35Nyheter

Kliv framåt i Riddersvik

Wallfast är med och bygger trädgårdsstad i Riddersvik.Wallfast är med och bygger trädgårdsstad i Riddersvik.

I Riddersvik i Hässelby planerar Wallfast att bygga flerfamiljshus och radhus på platsen där Stockholms Stads gamla trädodling låg. Projektet tar nu ett kliv framåt och närmar sig plansamråd.

Wallfast planerar bygga ett kvarter med 83 lägenheter i flerfamiljshus och 25 radhus som en del av ett större område med flera andra byggaktörer, som alla fick sin markanvisning efter en tävling. I Riddersvik vill Stockholms Stad att den gamla idén om trädgårdsstäder ska anammas, och mycket energi kommer att läggas på landskapsplaneringen och platser för gemenskap på gårdarna mellan husen. Wallfast arbetar här med arkitekterna Kjellander och Sjöberg och landskapsarkitekterna Funkia.

Projektet går nu in i ett spännande skede i vinter då samråd sker, vilket är en del i detaljplaneprocessen, då förslaget för området presenteras för allmänheten och övriga intressenter. De får sedan komma in med synpunkter och planförslaget bearbetas. Beslut om att detaljplanen antas planeras komma våren 2020.

Projektet går nu in i ett spännande skede i vinter då samråd sker.

Projektet går nu in i ett spännande skede i vinter då samråd sker.

 


Om Wallfast

Wallfast-koncernen äger och förvaltar närmare 4 000 lägenheter i Stockholmsområdet. Fastigheterna sköts av Wallfast AB och Hässelby Hem AB. Wallfast bedriver ett aktivt miljöarbete för att kontinuerligt minska verksamhetens miljöbelastning och är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2002.

Kontaktpersoner

Christer Nilsson
Christer Nilsson
Wallfast Projektutveckling